Cấu trúc vật liệu gốm sứ

Cấu trúc vật liệu gốm sứ

Vật liệu gốm sứ là vật chất ở thể rắn, có hình dạng, cường độ và sự sắp xếp nhất định của các nguyên tử, ion, phân tử tạo nên cấu trúc của chúng. Các nghiên cứu cho thấy gốm là vật liệu có cấu trúc đa tinh thể, bao gồm các pha tinh thể liên kết nhau trên nền pha thủy tinh. Ngoài ra còn có sự hiện diện của pha khí (lỗ xốp).

Cấu trúc (structure) hay còn được gọi là tổ chức, là sự sắp xếp các thành phần bên trong của một loại vật liệu. Cấu trúc của một loại vật liệu nói chung cũng như vật liệu gốm sứ nói riêng có thể được mô tả và giải thích với nhiều mức độ kích thước khác nhau.

Khoảng kích thước nanomet

Dùng lý thuyết liên kết hóa học và cấu trúc tinh thể (Structure Crystals).

Khoảng kích thước micromet

Dùng lý thuyết vi cấu trúc (microstructure), là hình thái sắp xếp của các nhóm nguyên tử hay phân tử với kích thước cỡ micromet hay cỡ các hạt tinh thể có thể quan sát được bằng kính hiển vi quang học hay kính hiển vi điện tử. Có hai loại vi cấu trúc:  Vi cấu trúc quang học cho phép phân ly tới giới hạn cỡ 0,15 micromet. Vi cấu trúc điện tử cho phép phân ly tới giới hạn nhỏ hơn, cỡ chục nanomet. Trong thực tế người ta thường xuyên sử dụng phương pháp phân tích vi cấu trúc quang học mà trong các tài liệu kỹ thuật được gọi đơn giản là vi cấu trúc. Ngoài ra còn dùng lý thuyết vật liệu composite, cấu trúc xốp và cơ học phá hủy.

Khoảng kích thước milimet và lớn hơn

Dùng lý thuyết cấu trúc vĩ mô (macrostructure), là hình thái sắp xếp của các phần tử lớn với kích thước quan sát được bằng mắt thường (tới giới hạn khoảng 0,3mm) hoặc bằng kính lúp (0,01mm).

Như vậy, tùy theo kích thước quan sát khác nhau mà người ta sử dụng các công cụ lý thuyết và thiết bị nghiên cứu khác nhau để giải thích cấu trúc vật liệu. Tuy nhiên, ranh giới giữa chúng đôi khi khó phân biệt một cách chính xác.

Chi tiết vui lòng tham khảo qua danh sách các bài viết dưới đây:

Gomsuu,

Ghi rõ nguồn https://gomsuu.com khi copy hoặc trích dẫn bài viết.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *