Khai thác nguyên liệu sản xuất gốm sứ

Khai thác nguyên liệu sản xuất gốm sứ

Việc khai thác nguyên liệu dẻo (cao lanh, đất sét) cũng như các nguyên liệu khác dùng trong sản xuất gốm sứ như tràng thạch, đá vôi, cát, dolomit v.v… đều theo những nguyên tắc chung trong khai thác nguyên liệu cho công nghiệp.

Để tiến hành khai thác một khu mỏ, trước hết phải tiến hiền nghiên cứu địa chất và xác định trữ lượng của nó.

Nguyên liệu gốm sứ chứ yếu được khai thác trên bề mặt, chỉ một số ít mới khai thác trong lòng đất khá tốn kém. Khai thác mỏ, đặc biệt là khai thác trên bề mặt ảnh hưởng lớn đến môi trường sống. Khi khai thác phải tôn trọng các vùng bảo tồn hay bảo vệ rừng, tránh gây tiếng ồn hay ô nhiễm nước và đất, bảo đảm ổn định môi trường sinh thái.

Nguyên liệu sau khi khai thác được phân loại theo một trong những phương pháp sau:

  • Theo độ chịu lửa
  • Theo kích thước hạt
  • Theo tính kiềm và hàm lượng các oxit gây màu

Phần lớn người ta dùng phương pháp theo kích thước hạt, kích thước hạt chia làm ba loại:

  • Phân tán cao, phân tán trung bình (40-85% các hạt ≤ 10μm và 20-60% các hạt ≤ 1μm)
  • Phân tán thô

Tùy theo hàm lượng các đoạn cỡ hạt khác nhau mà chia ra:

  • Đất sét cao lanh (chứa 45-100% các hạt ≤ 2μm)
  • Đất (chứa 20-45% các hạt ≤ 2μm)
  • Đất mịn (các hạt từ 2-50μm)
  • Đất cát (các hạt từ 0,05 đến 2mm)

Gomsuu,

Ghi rõ nguồn https://gomsuu.com khi copy hoặc trích dẫn bài viết.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *