Thành phần khoáng trong nguyên liệu dẻo

Cao lanh, đất sét là các khoáng trầm tích, có thể ở dạng bột rời hay dạng sít chặt, bao gồm một lượng lớn các hạt khoáng khác nhau về loại khoáng và kích thước, hạt lớn nhất có thể đến 2mm. Nếu nguyên liệu chứa >45% các hạt khoáng sét có kích thước d<0,002mm,… Continue reading Thành phần khoáng trong nguyên liệu dẻo

Cấu trúc xốp của xương gốm

Nói chung vật liệu gốm sứ đi từ thô đến mịn có độ xốp giảm dần, từ sành dạng đá thô là trường hợp đặc biệt như đá nói ở bài Phân loại gốm sứ theo cấu trúc và tính chất của xương. Gach ngói có độ xốp cao nhất, sứ có độ xốp thấp nhất.… Continue reading Cấu trúc xốp của xương gốm

Cấu trúc của composite gốm

Composite là loại vật liệu nhiều pha khác nhau về mặt hóa học, hầu như không tan vào nhau, phân cách nhau bằng ranh giới pha, kết hợp lại, tận dụng và phát triển những tính chất ưu việt của từng pha trong nó. Với định nghĩa trên, chúng ta có thể coi gốm sứ… Continue reading Cấu trúc của composite gốm

Vi cấu trúc của vật liệu gốm sứ

Nếu chất rắn tinh thể chỉ là một khối mạng đồng nhất tức là cùng kiểu và hằng số mạng cũng như phương không đối trong toàn bộ thể tích thì được gọi là đơn tinh thể. Trong thiên nhiên tìm thấy một số khoáng vật có thể tồn tại dưới dạng đơn tinh thể. Đơn… Continue reading Vi cấu trúc của vật liệu gốm sứ

Cầu trúc tinh thể trong gốm sứ

Vật chất tinh thể tạo nên bởi sự phân bố các nguyên tử, ion thành mạng lưới đối xứng và tuần hoàn. Hình không gian nhỏ nhất đặc trưng cho quy luật sắp xếp của tinh thể được gọi là ô cơ sở. O cơ sở được xây dựng trên ba vecto đơn vị tương… Continue reading Cầu trúc tinh thể trong gốm sứ

Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học trong gốm sứ

Nguyên tử là hệ thống gồm hạt nhân (mang điện tích dương) và các điện tử bao quanh (mang điện tích âm) mà ở trạng thái bình thường được trung hòa về điện. Hạt nhân gồm proton (điện tích dương) và neutron (không mang điện). Các điện tử phân bố quanh hạt nhân tuân theo… Continue reading Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học trong gốm sứ

Cấu trúc vật liệu gốm sứ

Vật liệu gốm sứ là vật chất ở thể rắn, có hình dạng, cường độ và sự sắp xếp nhất định của các nguyên tử, ion, phân tử tạo nên cấu trúc của chúng. Các nghiên cứu cho thấy gốm là vật liệu có cấu trúc đa tinh thể, bao gồm các pha tinh thể… Continue reading Cấu trúc vật liệu gốm sứ

Phân loại gốm sứ theo hàm lượng hợp chất hóa học

Như đã biết, có nhiều loại gốm sứ khác nhau, mỗi loại có thành phần hợp chất hóa học khác nhau. Ở đây, Gomsuu phân loại gốm sư theo hàm lượng hợp chất hóa học như sau: Gốm silicat: gạch ngói, sành dạng đá, vật liệu chịu lửa, tấm ốp lát, sứ, sành sứ điện.… Continue reading Phân loại gốm sứ theo hàm lượng hợp chất hóa học

Phân loại gốm sứ theo lĩnh vực sử dụng

Dựa vào lĩnh vực sử dụng sản phẩm, các loại gốm sứ được chia thành các nhóm như sau: Gốm xây dựng Gồm các loại gạch ngói, ống dẫn nước, gạch clinker, tấm ốp tường, lát nền, tấm ốp lát granite, sứ vệ sinh. Gốm dân dụng và mỹ nghệ Đồ đất nung, chậu cảnh,… Continue reading Phân loại gốm sứ theo lĩnh vực sử dụng

Phân loại gốm sứ theo cấu trúc và tính chất của xương

Gốm được chia làm hai loại là gốm thô (heavy) – gốm tinh (fine) hay là gốm xương xốp (porous, có độ hút nước cao) – gốm xương sít đặc (dense, có độ hút nước thấp). Gốm thô có cấu trúc hạt kích thước từ 100μm đến 5mm, có thể nhìn thấy rõ bằng kính… Continue reading Phân loại gốm sứ theo cấu trúc và tính chất của xương