Phân loại gốm sứ theo cấu trúc và tính chất của xương

Gốm được chia làm hai loại là gốm thô (heavy) – gốm tinh (fine) hay là gốm xương xốp (porous, có độ hút nước cao) – gốm xương sít đặc (dense, có độ hút nước thấp). Gốm thô có cấu trúc hạt kích thước từ 100μm đến 5mm, có thể nhìn thấy rõ bằng kính… Continue reading Phân loại gốm sứ theo cấu trúc và tính chất của xương

Các định nghĩa trong ngành gốm sứ

Để xác định rõ bản chất vật liệu chúng ta có thể nêu ra một số định nghĩa sau đây. Vật liệu silicat Vật liệu silicat thuộc loại vật liệu vô cơ không kim loại, thu được bằng cách xử lý nhiệt nguyên liệu thiên nhiên và tổng hợp chứa các hợp chất silic và silicat.… Continue reading Các định nghĩa trong ngành gốm sứ

Định nghĩa, phân loại vật liệu gốm sứ

Vật liệu là những vật rắn mà con người sử dụng để chế tạo dụng cụ, máy móc, thiết bị, xây dựng công trình và ngay cả để thay thế các bộ phận cơ thể hoặc thể hiện ý đồ nghệ thuật. Dựa theo cấu trúc – tính chất đặc trưng, người ta phân biệt… Continue reading Định nghĩa, phân loại vật liệu gốm sứ