Nguyên liệu sản xuất engobe, men, chất màu gốm sứ

Nhúng mảnh gốm vào dung dịch engobe

Engobe là lớp phủ sít đặc nhưng không thủy tinh hóa phủ lên bề mặt sản phẩm gốm. Men là lớp thủy tinh phủ lên bề mặt sản phẩm. Engobe và men phải có thành phần cấp phối chính xác. Nguyên liệu làm men sống là cao lanh lọc, đất sét, thạch anh, tràng thạch,… Continue reading Nguyên liệu sản xuất engobe, men, chất màu gốm sứ

Khai thác nguyên liệu sản xuất gốm sứ

Việc khai thác nguyên liệu dẻo (cao lanh, đất sét) cũng như các nguyên liệu khác dùng trong sản xuất gốm sứ như tràng thạch, đá vôi, cát, dolomit v.v… đều theo những nguyên tắc chung trong khai thác nguyên liệu cho công nghiệp. Để tiến hành khai thác một khu mỏ, trước hết phải… Continue reading Khai thác nguyên liệu sản xuất gốm sứ

Nguyên liệu gầy – nguyên liệu không dẻo

Nguyên liệu gầy luôn có mặt trong phần lớn phối liệu sản xuất gốm sứ. Việc sử dụng chúng phụ thuộc vào các yếu tố sau: Loại sản phẩm cần sản xuất ra, đặc biệt đối với sản phẩm gốm truyền thống. Mục đích sử dụng, dùng để điều chỉnh tính chất của phối liệu… Continue reading Nguyên liệu gầy – nguyên liệu không dẻo

Thành phần khoáng trong nguyên liệu dẻo

Cao lanh, đất sét là các khoáng trầm tích, có thể ở dạng bột rời hay dạng sít chặt, bao gồm một lượng lớn các hạt khoáng khác nhau về loại khoáng và kích thước, hạt lớn nhất có thể đến 2mm. Nếu nguyên liệu chứa >45% các hạt khoáng sét có kích thước d<0,002mm,… Continue reading Thành phần khoáng trong nguyên liệu dẻo